Den helige Anden i din Cellgrupp.

Cellgrupp kontra Bönegrupp är inplanterad enbart för att Gud Ande ska få råda i den gruppen. Men, sen har vi en gåva från Herren som ska få komma fram från var och en som deltar. Men, samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer den sociala delen i samvaron. Vi måste få ventilera våra tankar och funderingar inför gruppen. Har vi ett grubbel i det vardagliga som vi vill att gruppen ska be över så måste den få framföra det. En del människor har ett behov av att få tala och framföra det de har på hjärtat, vilket kan göra att det lättare för dem i vardagen. Det viktigaste är att den som leder gruppen inte gör det Diktatorsikt. Alla måste få chansen att säga sitt och visa att de har förtroende för gruppen och få den bönehjälp som de förväntar sig. Är du en ledare av en grupp så är det bra att du kan vara flexibel, men samtidigt styra så att det inte spårar ur till ett kafferep med allmänt samhällsprat. Det viktigaste är ett du lämnar gruppen med glädje i ditt hjärta som du kan för vidare utan att avslöja vad som togs upp i gruppen och vinna människor för Gud. Gud välsigne dig som tillhör en grupp, eller söker efter att få tillhöra en grupp att tillhöra.

jesus-magdalena.jpgEfter Jesus tre år av predikningar, undervisningar och helanden kommer så detta förtröstansfulla löfte. Då Jesus går hem till Fadern så lovar Han oss i den helige Ande som ska påminna oss om allt Jesus har sagt. Han lämnar också efter sig sin frid. En frid som är till för dig och mig och för de som söker Honom. Jesus är kärleken, friden och glädjen, och detta vill Han att vi ska ha i våra liv; att få slippa det negativa tänkandet och istället vända om och söka det sanna och goda i livet. Det kärleksfulla och förlåtande livet; mot vår nästa och mot oss själva. Att uppmuntra varandra istället för att i avundsjuka kritisera andra och se ner på dem. Att istället Kristus som är den levande Guden idag och som vill frälsa oss från våra synder genom att vi vänder om till Honom för att få förlåtelse och bli fri denna skuldbörda. Att leva med Jesus innebär att vända in på "den smala vägen". På den vägen sker en förvandling, förnyelse och pånyttfödelse och vi får vara med om ett helt nytt andligt liv i gemenskap med Honom. Det spelar ingen roll var vi kommer ifrån, vilken hudfärg vi har eller vilken politisk tillhörighet vi har utan då vi ropar till Honom så hör Han oss.

Nedan om den Helige Anden är taget från Wikipedia.

Den Helige Ande (ibland Den Helige Anden), även Guds ande, är enligt klassisk kristen tro den tredje "personligheten" eller "hypostasen" i treenigheten och benämningen på Guds aktiva kraft. Enligt den kristna föreställningen kommer Den Helige Ande till människan med Kristi kärlek, Andens gåvor och Andens frukter. Den Helige Ande gör det möjligt för Guds folk att leva och umgås med honom. Läran om Den Helige Ande kallas pneumatologi. De kristna rörelser, med undantag för Mormonerna[1], som avvisar läran om treenigheten avvisar även Andens gudomlighet, och menar att Anden inte skall betraktas som en person utan som "Guds ande", Gud själv verksam i oss.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
google-site-verification: googlee746a6c763795535.html