Diskutionssida tro & hopp

249589-1841116902238-1070015960-31630328-6910964-n23.jpg 

På denna sida vill jag ta upp detta med Tro & Hopp.

 

2012-03-05

Frälsningen, dopet och Andens dop är åtskilda erfarenheter.

Apg 8:14-17

Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

Var frälsta men inte andedöpta

Dessa samarier hade tagit emot Jesus och var frälsta, men Anden hade inte fallit på någon av dem. 

Är man frälst så betyder det inte att man har den helige Ande - att man är andedöpt. Dopet i den helige Ande är en erfarenhet åtskild frälsningen.

De var döpta men inte andedöpta

De var också döpta i vatten, men de var inte döpta i den helige Ande. 

Vattnets dop och Andens dop är två olika saker. Det är inte samma sak. Det är två olika erfarenheter.

Ta emot den helige Ande

Turordningen är denna: 

 1. Först tar du emot Jesus och blir frälst. 

 2. Genom tron på Jesus låter du dig döpas. 

3. Sedan tar du emot den helige Ande. 

Det är när du tar emot den helige Ande som Anden "faller över dig" och du blir döpt i den helige Ande.

 

Varför svenskarna glömt Gud

Det fanns en tid i Sverige då den kristna tron lärdes ut i varenda skola, i varenda by i Sverige, och då de allra flesta fick höra Guds Ord i kyrkan varje söndag. Idag har vi blivit ett av världens mest välmående länder, som mindre än andra länder drabbats av krig och som minst av alla drabbats av den ekonomiska krisen i Europa. Ändå är Sverige också ett av världens mest avkristnade länder.

Gud sade genom profeten Jesaja om Israels folk:

Ju bättre bete de fick, desto mättare blev de, och när de var helt mätta, blev deras hjärtan högmodiga, och så glömde de mig.” (Hos 13: 6)

Har du funderingar om det Kristna livet i vårt land kan du ställa frågor här. Vill du veta hur du kan få Jesus in i ditt hjärta. Sänd då frågan här.


(Lämna tom)

 

 

 

2012-10-12

Vad menas med ordet nåd?

För att förstå vad nåd innebär måste vi först se vad man blir benådad i från.

Det man kan veta om Gud är uppenbarat i skapelsen samt i människans samvete. Träden vittnar om en allsmäktig skapare. Havets fiskar samt himlens fåglar vittnar om en skapare. Ja allt på denna jord sjunger ut den ljuvliga skaparens natur. Människans samvete vittnar om detta samt deras samvete har en känsla för rätt och fel. Därför finns det ingen ursäkt att förkasta Gud. Syndarna har brutit mot varje lag. Vi är avskyvärda syndare i Guds ögon. Gud gav oss sina 10 budord för att visa oss sin helighet ändå har vi inte brytt oss om att följa dem utan vi är: "fulla av ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.  De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa". (Rom 1:29–31) Därför är vi utan ursäkt och alla står under Guds dom. Eftersom vi aktivt syndar mot Gud och förhärdar våra hjärtan så lagras Guds vrede och en dag skall denna vrede slå mot var och en som förtrycker sanningen (Rom 2:5) Alla har syndat och står därmed under domen.

"Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont". (Pred. 12:14) Därmed är Gud fruktansvärt arg på syndaren varje dag. (Ps 7:12) Han kommer en dag att kräva rättvisa mot var och en som har lagrat upp vrede åt sig själv. Han sitter med boken som innehåller alla våra livs gärningar i handen redo att döma var och en. Rättvisan är redan trött på dina onda gärningar och skriker efter en snabb dom. Himlarna är orena av dina synder(Job 15:15) Stjärnorna har blivit orenade och är trötta på att lysa över dig om natten. (Job 25:5) Rök stiger upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungar från honom.  (2 Sam 22:9) Mörka moln är under hans fötter (2 Sam 22:10) Hans ilska är tänd till maximum.

Framför honom far flammande klot av eld fram (2 Sam 22:13) Hans vredesglöd är på väg att hinna i fatt dig. (Ps 69:25) Ja, hans vrede mot dig är så stark att klipporna förtäras av elden och klipporna är redo att falla över dig. (Nah1:6) Han har vrede i förvar och väntar på att när som helst utgjuta sin vrede över dig. I flammande eld skall han straffa var och en som förnekar evangelium. (2 Thess 1:8) Ty det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.(Hebr 10:31) Helvetets grop är uppvärmd till maximum och redo att sluka dig. Svavlet är redo att fräta sönder dig. Du är som en blind lindansare på en skör tråd. Under dig har du helvetetsgropen och Guds vrede och när som helst kan den sköra tråden gå av och då faller du in i gropen. Om det inte vore för Guds godhet så vore vi alla redan där för vi är ju av naturen vredens barn (Ef. 2:3) Vi är vredens kärl redo att förstöras (Rom 9:22)De har alla blivit värdelösa (Rom 3:12, ESV) Du är så avskyvärd och fördärvad (Job 15:15) att du förtjänar att hamna i helvetetsgropen. I helvetetsgropen kommer varje syndare att plågas för sina synder och röken kommer nå upp till Gud och änglarna i evigheters evigheter. Din plåga kommer att vara så stark att du kommer att ropa efter lite svalkande vatten för att svalka din tunga som är full av både svavel och eld. (Luk 16:24). På den dagen när vreden drabbar finns det ingen mera nåd och ingen andra chans. Folk kommer att ropa efter hjälp men Gud kommer att stänga sina öron. Ty i dag är frälsningens dag (2 Kor 6:2) Ni vet inget om morgon dagen ni är som rök som finns en liten stund. Om Herren vill får ni leva även i morgon. (Jak 4:14–15) Hur skall vi komma undan detta elände? Bara nåd från Gud kan rädda oss.


(Lämna tom)

 

Tyvärr så kan man enkelt konstatera att alla s.k. församlingsledare och deras överhuvuden har genom sekel förstört den fantastiska kristenhet som egentligen Jesus spred med sitt budskap och kärlek. Idag vill dom flesta s.k. ledare vara den störste. Se bara på den kristna församlingen idag så underlägsen den är. Jag mår faktiskt riktigt dåligt av att se allt misslyckande. Folk vågar INTE skratta, aplådera, eller på något sätt sträcka ut hakan. Mina 13 år som frälst har gett mig en sådan insyn där jag sett alltför mycket av småpåvar. Den ene bättre än den andre. Jesus skulle GRÅTA om han stod här på jorden idag. Nu vet jag att massor av människor tycker jag är fräck som talar rakt ut. I så fall säger jag: Det struntar jag i! Jag vågar säga vad jag tycker!! Jag tror att sunt bondförnuft och mer glädje åt folket skulle ge chans till väckelse. Släpp folket lösa. Väckelsen står och väntar! 

 


(Lämna tom)

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
google-site-verification: googlee746a6c763795535.html