Sångtexter & TV kanaler

Kristna Tv-kanaler.

HeavenTV7 

http://www.heaventv7.se/

 

Kanal 10    

http://www.jesussajten.se/kanal10-webbtv-spelare.php

 

Cymbaltv

http://www.cymbaltv.se/

 

Norsk station

http://www.visjonnorge.com/

 

Andlig musik från Youtube. 

www.leifboman.n.nu/youtubeklipp 

 

 

Här vill jag sätta in de sångtexter som jag oftast sjunger.

Vilken vän jag har i Jesus

1) Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god!

När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod.

Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän,  

som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen.

 

2) Har du sorger och bekymmer, är du modlös trött och svag,

Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag.

Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd.

Den som sörjer vill han trösta, den som vacklar ger han stöd.

 

3) Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår,

säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår.

Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång,

älskar oss och ger oss vila, tänder hopp och föder sång.

 

Barnatro

text och musik: Einar Westling (1896-1971)   

1. Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?                                            

Kan du bedja än, som förr du alltid bad: 

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.                                           

Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.                                                         

 Kör:                                                                                                                              

Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!                                  

Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!

 

2. Du har kanske vandrat kring runt om hela jordens ring,                                     

och i fjärran land du sökt att lyckan nå.                                                                           

Du har gråtit mången gång, då du hört en gammal sång,                                       

som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.                                                             

 

3. Likt en seglare i hamn blev du lugn i modersfamn,                                            

ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.                                                                          

Hennes stämma blev så varm, när du låg vid hennes barm,                                   

hon din framtid lade tryggt i änglars hand.                                                           

 

4. Du blir lycklig liksom förr, om du öppnar hjärtats dörr,                                    

barnaårens sällhet åter bliver din.                                                                                     

Uti himmelen blir fröjd, och du själv blir glad och nöjd.                                        

Du kan sjunga sen med jubel i ditt sinn. 

 

Det enda jag vet 

1. Det enda som bär när allting annat vacklar,

det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar

när sist jag står hos Gud i härlighet.

 Kör:

Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

 

2. Det enda som står igenom alla tider,

det är hans kors och blodets säkra grund.

Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller,

det varar blott en kort och flyktig stund.

 

3. Det enda jag har inför den vita tronen,

det är en frälsad själ, halleluja.

Och detta är nog, ty all min synd blev sonad,

när Jesus dog för mig på Golgata.

 

 

  

  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
google-site-verification: googlee746a6c763795535.html